top of page

‘ดุจนาวากลางมหาสมุทร’

แกะรอยตระกูล ‘หวั่งหลี’สำหรับผู้ที่สนใจและรักการอ่านหนังสือบริษัทนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ ดุจนาวากลางมหาสมุทร ของ

คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน (หาญเจนลักษณ์) ซึ่งเป็นเรื่องราวการต่อสู้ การสร้างตัวของตระกูล หวั่งหลี ที่เน้นความเป็นมาและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษในแต่ละรุ่นเป็นแก่นเรื่องหลัก

หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานคำนิยมโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังทรงแนะนำหนังสือเล่มนี้ในพระราชนิพนธ์ คืนถิ่นจีนใหญ่

คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน ผู้เขียนกล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง และดีใจที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงสนพระทัยในประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย

หนังสือ “ดุจนาวากลางมหาสมุทร” เป็นงานเชิงประวัติศาสตร์เล่มแรกของผู้เขียน ซึ่งได้รวบรวมแหล่งข้อมูลจากประเทศจีนและไทย โดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายฝ่าย อาทิ รศ.ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล นักวิชาการผู้ได้ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์จีน และเรื่องชาวจีนอพยพในสังคมไทย และ อาจารย์

ประพฤทธิ์ ศกุลรัตนเมธี ช่วยตรวจแก้ไขการสะกดออกเสียงภาษาจีนกลาง และแต้จิ๋ว ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นผู้เขียนคำนำให้

จุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนกล่าวว่า มุ่งให้ผู้อ่านได้เห็นภาพสะท้อนของการต่อสู้ ความรัก ความสำเร็จ ความผิดหวัง ความทุกข์ ความสุข และความแปรเปลี่ยนที่มีอยู่ในทุกชีวิต

โดยผู้เขียนมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคน ตระกูลทุกตระกูล ไม่ว่าจะมีวงศาคณาญาติมากมายสักเพียงใด ก็ไม่พ้นจากความเป็นทาสของความเปลี่ยนแปลงและกาลเวลา

คุณหญิงจำนงศรี เป็นนักเขียนไทยที่มีผลงานหลากหลายทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ งานประพันธ์มีทั้ง

กวีนิพนธ์ นิทาน บทความ เรื่องสั้น และบทละคร บทประพันธ์บางส่วนของคุณหญิงได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นและตีพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นอกจากงานเขียนของตนเองแล้วคุณหญิงยังได้แปลวรรณคดีและวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยเป็นจำนวนมากเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

สำหรับลิขสิทธิ์ของหนังสือเรื่อง ดุจนาวากลางมหาสมุทร นี้ ทางคุณหญิงจำนงศรีได้มอบให้กับ มูลนิธิเรือนร่มเย็น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเด็กผู้หญิงที่เสี่ยงต่อภัยจากยาเสพติดและการค้าประเวณี 

จาก: หนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ 6 มกราคม 2542

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
bottom of page