top of page

Verses for the Royal Barge Procession

กาพย์เห่เรือ บทพระราชนิพนธ์ ของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรแปลโดย คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์
I

บทเห่ชมเรือ

In Praise of the Barges


ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาไลย

ทรงรัตนพิมานไชย กิ่งแก้ว

พรั่งพร้อมพวกพลไกร แหนแห่

เรือกระบวนต้นแพร้ว เพริศพริ้งพายทองฯ

When the King journeys on water

He graces the jewelled throne

Amid his magnificent entourage

Of golden barges in proud procession


พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย

กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน


The King journeys by water On the glorious Royal Barge

That sparkled like jewels Gleaming paddles dip and rise


นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากร

เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั้นครื้นฟอง


Barges shaped like mighty beasts Throng the sovereign fleet

Attendant barges with flying banners Stir the turbulent tide


รือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง

พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา


Garuda-seize-Naga Barge glides Like Garuda in windswept skies

Crewsmen ply their golden blades And intone the royal bargesongs


สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา

ม่านกรองทองรจนา หลังคาแดงแย่งมังกร


Four-sided pavilions as exquisite As if wrought in celestial realm

With curtains of woven gold And dragoned roof of scarlet


สมรรถไชยไกรกาบแก้ว แสงแวววับจับสาคร

เรียบเรียงเคียงคู่จร ดังร่อนฟ้ามาแดนดิน


Smatchais be-diamond the water With sparkles of reflected light

In double lines they proudly glide As if flying down from the skies


สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์

เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลือนเตือนตาชม


Golden Hamsa holding his tassel Rides acrest the flowing tide

Beautiful as Brahma’s bird As he wings his aerial flight


เรือไชยไวว่องวิ่ง รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม

เสียงเส้าเร้าระดม ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน ฯ


Armed Barges fast as wind Skim the current in two files

Bargesongs resounding high As the crews urge their crafts


คชสีห์ทีผาดเผ่น ดูดังเป็นเห็นขบขัน

ราชสีห์ทียืนยัน คั่นสองคู่ดูยิ่งยง


Kajasi ready to pounce Seems as real as though alive

Rajasi rearing high Moves in two alternate pairs


เรือม้าหน้ามุ่งน้ำ แล่นเฉื่อยฉ่ำลำระหง

เพียงม้าอาชาทรง องค์พระพายผายผันผยอง


Horses speed forward Shaped as slender and sleek

As the fleet-footed steeds Of the swift Wind God


เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน โจนตามคลื่นฝืนฝาฟอง

ดูยิ่งสิงห์ลำพอง เป็นแถวท่องล่องตามกัน


Singha Barges prance Atop the dancing waves

More arrogant and brave The proud lions of the jungle


นาคาหน้าดังเป็น ดูเขม้นเห็นขบขัน

มังกรถอนพายพัน ทันแข่งหน้าวาสุกรี


Naga Barges with faces That seem as Though alive

Dragon Barges speed by Overtaking the Serpents


เลียงผาง่าเท้าโผน เพียงโจนไปในวารี

นาวาหน้าอินทรี ที่ปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม


Rearing Mountain Goats Spring forward on the water

Barges with face of eagles Glide as though winging the sky


ดนตรีมี่อึงอล ก้องกาหลพลแห่โหม

โห่ฮึกครึกครื้นโครม โสมนัสชื่นรื่นเริงพล


Sonorous music swells Voice and drums resound

Bargesongs echo loud Intoned by the jubilant crews


กรีธาหมู่นาเวศ จากนคเรศโดยสาชล

เหิมหื่นชื่นกระมล ยลมัจฉาสารพันมี ฯ


Barges leave the capital In regal magnificence

With joy and exultation Over path of myriad fish


“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””


Picture: จิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
bottom of page