top of page

ฉันคือ ปูลม

เรื่อง คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ภาพ ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์


ฉันคือปูลม เป็นเรื่องเล่าสำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะนิทานเรื่องนี้ไม่เพียงเขียนขึ้นด้วยภาษาที่ไพเราะช่วยปลูกฝังความรักในภาษาให้กับเด็ก ยังเป็นหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าใจถึงพุทธปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของนิทานเรื่องนี้เช่นกัน


ภาพประกอบเรื่อง วาดขึ้นโดย ศิลปินร่วมสมัยชั้นแนวหน้าของไทย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
คุณหญิงจำนงศรี ผู้เขียนเล่าถึงที่มาของเรื่องไว้ว่า“เขียนนิทานเรื่องนี้จากความผูกพันกับหัวหินในวัยเด็กตอนนั้นค่อนข้างจะชอบอยู่คนเดียว ก็เลยมีเวลาสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นปูหอยหรือคลื่นทราย ชอบนั่งดูสีกับแสงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวทะเลเองก็ไม่เคยหยุดนิ่ง


"เขียนตามใจนึก ไม่ได้จงใจให้เป็นนิทานเด็ก เดิมเขียนเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์ใน“On the White Empty Page” มาเขียนเป็นภาษาไทยให้สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก หลังจากนั้นอีกหลายปี ”


รับชมเอนิเมชั่น ตัวอย่าง ฉันคือปูลม


"เจ้าปูลมอยากสวย

ใครจะช่วยมันได้

ทะเล หรือท้องฟ้า

ดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์

หรือว่า...ตัวมันเอง"
 

ข้อมูลหนังสือ


ผู้เขียน คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์

ภาพประกอบ ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 2537

พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 2552

 


ดู 48 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page