top of page

Departures สนทนาภาษาหนัง

(โครงการภาพยนตรฺกับผู้สูงอายุ)"พิธีการบรรจุศพเป็นการเตรียมการร่างผู้ตาย เพื่อการจากไปอย่างสงบ เชิญเข้ามาดูใกล้ๆ ตอนนี้ผมจะเริ่มจากทำความสะอาดร่าง/The right of encoffinment is to prepare the deceased for a peaceful departure. Please come closer and watch. I will now wipe the body."

Daigo Kobayashi [to the grieving family]ใน Departures


บันทึกสนทนาสกัดบทเรียนจากภาพยนตร์ เรื่อง Departures

วันที่ 26 มกราคม 2559

ในโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ณ ศูนย์ฝึกสมอง อาคาร ส.ธ. ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้ร่วมสนทนา: คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ ดนู ฮันตระกูล


เรื่องย่อ: ไดโกะนักเซลโล ตกงานกระทันเนื่องจากวงออร์เคสตราที่เขาทำงานอยู่ปิดตัวไป หลังจากจำเป็นต้องขายเซลโลยังชีพ เขาตัดสินใจพาภรรยาเดินทางกลับบ้านเกิดในยามางาตะ และที่นั่นด้วยความบังเอิญจากความเข้าใจผิดคิดว่า Departures คือการเดินทางท่องเที่ยว เขาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยทำพิธีบรรจุศพเพื่อส่งให้ผู้ตายได้เดินทางครั้งสุดท้ายอย่างสงบและงดงาม และงานที่เขาไม่คิดจะทำนี้เปิดให้เขาได้เห็นอีกโลกที่ซ้อนทับกับโลกที่เขาคุ้นเคย


ในการสนทนาหลังชมภาพยนตร์ คุณหญิงจำนงศรี นำเสนอไว้ว่า หนังให้ภาพรายละเอียดในพิธีศพ อย่างมีศิลปะ นำพาผู้ชมไปสู่ความรู้สึกสะเทือนใจ จากเริ่มแรกภาพศพดูไม่สวยงาม ต่อมาได้รับการตกแต่งจนงดงาม "Departures เปิดโอกาสให้คนดูซึมชับอารมณ์ของพระเอก ที่มีความสุขกับอาชีพใหม่ จากมุมมองของพระเอกที่สะท้อนว่าเขาชื่นชมความงามของการแต่งศพ ขณะที่มาสเตอร์ของเขาทำพิธีแต่งศพอย่างละเมียดละไม ทั้งส่งความรู้สึกถึงการเคารพ และมีความรักให้แก่ผู้ตายไปด้วย"


"คำว่า Departures ในหนังเรื่องนี้ดิฉันเห็นเยอะมาก มันเป็น Departures ของการจาก ทั้งจากเป็นและจากตาย ที่จริงการทุกข์โศกจากความตายหรือการจากพราก มันมาจากความดึงเอาไว้ทั้งสิ้น"


"แท้จริงความเป็นกับความตายเป็นเรื่องเดียวกัน มองจากเรื่องการกินของเรา มนุษย์กินทุกอย่างที่เคยมีชีวิตมาก่อน เมื่อเป็นอาหารเรามันก็คือศพ(ซากซีวิต)ผัก ศพไก่ ศพหมู มันเป็นเรื่องเนื้อหนังมังสาคนเรากินเพื่ออยู่ ตายเพื่อให้เกิดแม้กระทั่งเซลล์ในร่างกายของคนเราทุกเซลล์ ก็ต้องตายเพื่อเกิดใหม่ (renewing) เป็นวงจร"


คณะวิทยากรยังได้พูดคุยในอีกหลากหลายประเด็นน่าสนใจ สามารถชมฉบับเต็มได้จาก

และสามารถชมการสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ เรื่องอื่นๆ ได้จาก ช่อง Youtube ของ หอภาพยนตร์แห่งชาติ


 

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page