top of page

Hidden/บัง

Saksiri Meesomsueb

The S.E.A. Write Award 1992

Translated : Khunying Chamnongsri Hanchanlash

จาก บัง ใน รวมบทกวี มือนั้นสีขาว

ผลงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2535 ของ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

จ้องอ่านผ่านวูบเธอเหลียวหลัง Stare, read, rush past, look back

แล้วบอกเสียงดังว่าพ่อจ๋า In loud voice she cries, father dear,

อีกสิบกว่ากิโลเมตรก็เข้าเมือง It’s only ten kilometers to the city

ทิวเขาที่เห็นแต่ไกล The distant mountain range

ยิ่งใกล้ก็ยิ่งยิ่งใหญ่ Grows big, big looming near

เธอเอานิ้วบังไว้จนแนบตา She hides it fingers pressed to eyes

ยิ่งใหญ่นักหนาแต่นิ้วบัง So great yet hidden by the fingers


เมื่อเห็นทิวเขาแต่ไรไร When the mountains come in sight

ก็เห็นองค์พระได้แต่เมื่อนั้น The Buddha image is then seen

ยิ่งใกล้เมืองก็ยิ่งยิ่งใหญ่ The closer to one city the bigger he becomes องค์ท่านบังภูเขาไว้อยู่เบื้องหลัง Until the mountain is hidden behind ท่านนั่งหันหน้ามายังเมือง He sits facing the city

ค่ำแล้วเรืองเรืองอยู่เบื้องล่าง That glimmers below as evening falls

ข้ามสะพานผ่านเข้าใจเมือง Over the bridge into the city’s heart ตึกรามเขื่องค้ำง้ำเงื้อม Great blocks of building tower high

รถราหลายหน้าแตกต่าง Many cars with so many different faces หลายรูปหลายร่างหลายรุ่น Different models, different shapes

ดั่งมดน้อยวิ่งวุ่นระหว่างตึก Run like busy ants between buildings


… พ่อหยุดรถกึกกระทันหัน … All of a sudden Father slams the brakes รถข้างหน้าชนกันกระชั้นชิด Car in front has crashed into another ทุ่มเถียงกูถูกมึงผิด Squabbling—you’re wrong I’m right กระทบกระทั่งมิยั้งคิดเคียดแค้นเคือง Angering, fighting, not stopping to think ละเมิดกฎ เขียว แดง เหลือง Ignoring rules of green yellow red

รถราวุ่นไปทั้งเมือง คุณพระช่วย Car-chaos in a city crazied, Buddha help! ลูกพึมพำ จริงด้วยพระอยู่ไหน The child murmurs, yes,

Where’s the Buddha so majestic and great

ที่เห็นสง่าแต่ไกลไกลก่อนเข้าเมือง That we saw in the distance

Before entering the metropolis

ตึกรามค้ำเขื่อง Here in the heart of the city

These great big buildings บังตาคนกลางเมืองมิอาจเห็น Must have hidden him

From the city people’s eyes


 


เด็กล้างจาน

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

กรุ๋งกริ๋ง ช้อนกระทบจาน

เสียงจานซ้อนจาน

สะท้อนสะท้านกังวานไกล

จานเก่าว่างเปล่าถูกลำเลียงไป

จานใหม่เต็มเปี่ยมถูกลำเลียงมา

คนกินคนเก่าทยอยออกไป

คนกินคนใหม่ทยอยเข้ามา

เศษอาหารจานละนิดละน้อย

ค่อยค่อยสูงขึ้นสูงขึ้น

กระทั่งกองสูงทะมึ่นมหึมา

สูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงฟ้า

จนถึงเมฆแล้วเจ้าเด็กล้างจาน

พอกินไปได้หมื่นแสนล้านปี

โลกนี้ยังมากมีหรอกอาหาร

จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า

ข้าไม่ร้องขอข้าวหรอกจันทร์จ๋า

ถุงมือ

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

เดี๋ยวนี้มือใส่ถึงมือจับมือกัน

เปลี่ยนมือเปลี่ยนถุงพลันไม่ซ้ำถุง

มือใส่ถึงมืออนามัย

อุ่นเนื้อมิได้สัมผัสเนื้อ

น้ำมือมิได้สัมผัสเนื้อ

น้ำมือมิได้เจือกับน้ำมือ

เกิดอะไรขึ้นหรือกับมือคน

มือเด็กเปลือยเปล่าสับสน

คุ้ยค้นไปตามประสา

ควานหาไปทุกแห่งหน

กองขยะมากล้นค้นรื้อ

พานพบถุงมือทิ้งแล้ว

ตื่นใจสวมใส่มือพลัน

มือนั้นถอดออกก็ง่ายดาย

จนมือหนูโตกว่านี้

จะถอดยากเต็มทีน่าใจหาย

บัง

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

จ้องอ่านผ่านวูบเธอเหลียวหลัง

แล้วบอกเสียงดังว่าพ่อจ๋า

อีกสิบกว่ากิโลเมตรก็เข้าเมือง

ทิวเข้าที่เห็นแต่ไกล

ยิ่งใกล้ก็ยิ่งยิ่งใหญ่

เธอเอานิ้วบังไว้จนแนบตา

ยิ่งใหญ่นักหนาแต่นิ้วบัง

เมื่อเห็นทิวเขาแต่ไรไร

ก็เห็นองค์พระได้แต่เมื่อนั้น

ยิ่งใกล้เมืองก็ยิ่งยิ่งใหญ่

องค์ท่านบังภูเขาไว้อยู่เบื้องหลัง

ท่านนั่งหันหน้ามายังเมือง

ค่ำแล้วเรืองเรืองอยู่เบื้องล่าง

ข้ามสะพานผ่านเข้าใจเมือง

ตึกรามเขื่องค้ำง้ำเงื้อม

รถราหลายหน้าแตกต่าง

หลายรูปหลายร่างหลายรุ่น

ดั่งมดน้อยวิ่งวุ่นระหว่างตึก

… พ่อหยุดรถกึกกระทันหัน

รถข้างหน้าชนกันกระชั้นชิด

ทุ่มเถียงกูถูกมึงผิด

กระทบกระทั่งมิยั้งคิดเคียดแค้นเคือง

ละเมิดกฎ เขียว แดง เหลือง

รถราวุ่นไปทั้งเมือง คุณพระช่วย

ลูกพึมพำ จริงด้วยพระอยู่ไหน

ที่เห็นสง่าแต่ไกลไกลก่อนเข้าเมือง

ตึกรามค้ำเขื่อง

บังตาคนกลางเมืองมิอาจเห็น

SAKSIRI MEESOMSUEB

Stare, read, rush past, look back

In loud voice she cries, father dear,

It’s only ten kilometers to the city

The distant mountain range

Grows big, big looming near

She hides it fingers pressed to eyes

So great yet hidden by the fingers

When the mountains come in sight

The Buddha image is then seen

The closer to one city the bigger he becomes

Until the mountain is hidden behind

He sits facing the city

That glimmers below as evening falls

Over the bridge into the city’s heart

Great blocks of building tower high

Many cars with so many different faces

Different models, different shapes

Run like busy ants between buildings

… All of a sudden Father slams the brakes

Car in front has crashed into another

Squabbling—you’re wrong I’m right

Angering, fighting, not stopping to think

Ignoring rules of green yellow red

Car-chaos in a city crazied, Buddha help!

The child murmurs, yes,

Where’s the Buddha so majestic and great

That we saw in the distance

Before entering the metropolis

Here in the heart of the city

These great big buildings

Must have hidden him

From the city people’s eyes

GLOVES

Today , gloved hands touch gloved hands

Hands change gloves change,

Never ever staying the same

Hands in sanitized gloves

Flesh does not feel flesh’s warmth

Essence of hands does not mix

And blend with essence of hands

Whatever had happened to human hands

A child’s hand is OK. Bare and wondering

It explores as children’s hands do

It gropes everywhere it can

Countless piles of garbage

in which to search

It finds a thrown-away glove

Oh excitement!

At once puts it on

The glove is so easy to take off

Until your hand grows bigger

Then it won’t be so easy

CHILD DISHWASHER

Kroong kring’ rings spoons on plate

Clatters of plates piling on plates

Resounding reverberating for miles

Empty used plates are taken out

Loaded new ones are brought in

Eaters who have eaten gradually go out

Eaters who haven’t eaten gradually come in

Little leftovers are left on the plates

Gradually piling higher and higher

Until grown terribly big and high

Higher and higher, they’re touching the sky

Now they have reached the clouds

Oh, little dishwasher child

Enough food for ten thousand

Hundred thousand, a million years

Moon, oh, dear Moon,

I won’t ask you for rice, dear Moon

CHANGE

A Clod of earth can burst

Flung in thunderous explosion

Foes fall flat right there

Then revived with a mantra

Wooden guns can kill

When seen as real

Slaying throngs of enemy

Then revived with a magic leaf

Kids gesture anger

In minutes they gesture peace

The bully teases the lil’ un

into tears

Lil’un goes home to Dad

telling of his hurt

Dad doesn’t know

The fake nature of the gun

Dad drills the teaser’s ear

With fury and threats

Seizes the wooden gun

and breaks it,

Not knowing it was but wood

Now the teaser sees it

as real, real

There, his hands are growing

He sees real guns

as wooden play-guns

The anger you planted

Has changed the wooden gun

in his hand

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
bottom of page