top of page

ฉันคือปูลม
"เจ้าปูลมอยากสวย

ใครจะช่วยมันได้

ทะเล หรือท้องฟ้า

ดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์

หรือว่า...ตัวมันเอง"


ฉันคือปูลม เป็นเรื่องเล่าสำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะนิทานเรื่องนี้ไม่เพียงเขียนขึ้นด้วยภาษาที่ไพเราะ ช่วยปลูกฝังความรักในภาษาให้กับเด็ก ยังเป็นหนังสือที่น่าสนใจสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าใจถึงพุทธปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของนิทานเรื่องนี้เช่นกัน


ภาพประกอบเรื่อง วาดขึ้นโดย ศิลปินร่วมสมัยชั้นแนวหน้าของไทย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์คุณหญิงจำนงศรี ผู้เขียนเล่าถึงที่มาของเรื่องไว้ว่า “เขียนนิทานเรื่องนี้จากความผูกพันกับหัวหินในวัยเด็ก ตอนนั้นค่อนข้างจะชอบอยู่คนเดียว ก็เลยมีเวลาสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น ปู หอย หรือคลื่น ทราย ชอบนั่งดูสีกับแสงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวทะเลเองก็ไม่เคยหยุดนิ่ง

เขียนตามใจนึก ไม่ได้จงใจให้เป็นนิทานเด็ก เดิมเขียนเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์ใน “On the White Empty Page” มาเขียนเป็นภาษาไทยให้สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กหลังจากนั้นอีกหลายปี ”


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์

ภาพประกอบ ไทวิจิต พึ่งเกษทสมบูรณ์

พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 2537

พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 2552

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
bottom of page