top of page

'เพื่อน'

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ตอบคำถามเรื่อง "เพื่อน"
ภาพถ่ายโดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์


ความหมายของคำว่าเพื่อนในชีวิต


เพื่อนในชีวิต คือ

สิ่งหรือคนที่ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง และกำลังใจ

ที่ทำให้มีสติในการเลือก การตัดสินใจ และการเผชิญปัญหา

ที่ทำให้การรับ การให้ และการแลกเปลี่ยนมีคุณค่า

ที่ผูกพันโดยไม่เรียกร้อง ไม่ผูกมัด ไม่จำกัดความคิด

ที่ทำให้อยู่ในโลกได้อย่างอบอุ่นและอ่อนโยน


ความสมหวังและผิดหวังในเรื่องของเพื่อน


นึกไม่ออกจริงๆ คือความที่เป็นคนขี้ลืม อะไรๆ ไม่ค่อยจะติดอยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางบวกหรือทางลบ อารมณ์หรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็เลือนหายไป จะเอากลับมาคิดก็นึกไม่ออกเสียแล้ว

ที่เป็นอย่างนี้ มีทั้งดีและไม่ดี ที่ดีก็คือทำให้สมองไม่รก คิดอะไรได้ปลอดโปร่งและอยู่ในปัจจุบันได้ดี ไม่กังวลเดือดร้อนกับความผิดหวัง แล้วก็ไม่ชื่นชมกับความสมหวังที่ผ่านไปแล้ว ที่ไม่ดีก็คือเรื่องที่ควรจะจำเอาไว้เป็นประโยชน์ในอนาคตก็พลอยลืมหายไปด้วย แต่ก็เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะฉะนั้นถึงเราจะลืมอารมณ์หรือเหตุการณ์ในอดีตไป แต่การเรียนรู้จากตรงนั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้ว


เป็นอันว่าไม่สามารถตอบให้ตรงคำถามนี้ได้ เพราะความขี้ลืม 

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page