top of page

ลมหายใจที่รัก

คำ : คุณหญิงจำนงครี รัตนิน

ภาพ : นพดล กันบัวลมหายใจ

เข้า...ออก...เข้า...

เป็นก้าวแต่ละก้าวไปข้างหน้า

ขวา. ซ้าย...ขวา...

บนทางสายปริศนา

ทางสายชั่วโมงเวลา

ทางสายชีวิตที่ผลักพา

ให้ก้าวไปเบื้องหน้าแต่อย่างเดียว


บนเส้นทางของลมหายใจ

ไม่มีการถอยกลับรั้งรอหรือต่อรอง

แต่มีบทเรียนหลากหลายให้ก้าวกล้า

ไม่หวาดหวั่นพรั่นผวา

แม้ขอบฟ้าจะปราศจากแสงทอง


ลมหายใจที่รัก

จงพาเราก้าวมั่นไปข้างหน้า

แม้ฟ้าจะลั่น แม้ฝนจะห่า

ขวา. ซ้าย...ขวา...

ไปจนกว่าจะสุดทาง


 

จาก : คอลัมน์สลักลาย นิตยสาร Prestige ปีที่ 6 ฉบับที่ 22

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page