top of page

ลมหายใจที่รัก

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ลมหายใจ

เข้า...ออก...เข้า...

เป็นก้าวแต่ละก้าวไปข้างหน้า

ขวา...ซ้าย...ขวา...

บนทางสายปริศนา

ทางสายชั่วโมงเวลา

ทางสายชีวิตที่ผลักพา

ให้ก้าวไปเบื้องหน้า

แต่อย่างเดียว


บนเส้นทางของลมหายใจ

ไม่มีการถอยกลับรั้งรอหรือต่อรอง

แต่มีบทเรียนหลากหลายให้ก้าวกล้า

ไม่หวาดหวั่นพรั่นผวา

แม้ขอบฟ้าจะปราศจากแสงทอง


ลมหายใจที่รัก

จงพาเราก้าวมั่นไปข้างหน้า

แม้ฟ้าจะลั่น แม้ฝนจะห่า

ขวา...ซ้าย...ขวา...

ไปจนกว่าจะสุดทาง


 


ภาพประกอบ Amy Z


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
bottom of page