top of page

ช่วยเยาวสตรีล้านนาหลุดพ้นกลุ่มเสี่ยง

อีกงานหนึ่งที่คุณหญิงจำนงศรีทุ่มเทให้คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ ชวนคนไทยช่วยเยาวสตรีล้านนา ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโสเภณีและติดยาเสพติด อย่างน้อยให้เด็กผู้หญิงในกลุ่มนี้ได้มีทางเลือกในชีวิต เพียงเงินแค่ไม่ถึง 200 บาท ก็สามารถช่วยให้เด็กอิ่มท้อง 3 มื้อไปทั้งอาทิตย์


นอกจากจะมีงานเขียนหนังสือที่หมายคนได้เห็นฝีปากกามาแล้ว คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน)

หาญเจนลักษณ์ ยังได้ทุ่มเทแรงกายให้อีกงานหนึ่งคือ การป้องกันไม่ให้เด็กหญิงวัย 10-16 ปี ในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งห่างจากสามเหลี่ยมทองคำเพียง 13 กม. ต้องเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี โดยคุณหญิงจำนงศรีได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิเรือนร่มเย็นขึ้นและทำงานหาทุนเข้าสมทบ ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีทุนทรัพย์เข้ามาส่วนหนึ่งทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะยังมีเด็กหญิงอีกมากที่อยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงและกำลังจะต้องเข้าไปสู่เรื่องของยาเสพติดและการเป็นโสเภณี โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความตกต่ำทางเศรษฐกิจขณะนี้ ส่งผลกระทบถึงเยาวสตรีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเยาวสตรีที่ด้อยโอกาสและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั้งมูลนิธิที่เคยมีคนร่วมช่วยเหลือขณะนี้จำนวนผู้ช่วยเหลือก็ลดน้อยลง


การช่วยเหลือของคุณหญิงนั้นมิใช่เป็นแต่เพียงการเอาทุนการศึกษาไปให้ แต่จะช่วยเด็กหญิงจากครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะนำเด็กออกจากบ้าน มาอยู่อาศัยกับมูลนิธิประมาณ 2 ปี ในขณะเดียวกันก็ให้การศึกษา ฝึกวิชาชีพรวมทั้งปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสูงสุดกับตนเองและชุมชนของเขา และสามารถมีอาชีพที่ไม่ใช่โสเภณี ค้าหรือเสพยาเสพติด


ในการพัฒนาเด็กนั้น มูลนิธิไม่ลืมให้ความรู้แก่พ่อแม่ และอบรมให้ทั้งพ่อแม่และลูกรู้ถึงความอบอุ่นในครอบครัว และช่วยฟื้นฟูจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเหล่านี้ โดยไม่ให้เด็กและครอบครัว

ขาดจากกัน แต่เขาจะไปมาหาสู่กันและได้รับความรู้ในทางที่ถูกต้อง หลังจากเด็กได้รับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปีที่ 3 แล้วชีวิตเขาน่าจะดีขึ้น


อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยย่ำแย่อย่างในเวลานี้ คุณหญิงยังฝากถึงคนไทยจำนวนมากด้วยว่า อย่าลืมช่วยคนไทยที่ด้อยโอกาสอีกกลุ่มหนึ่งให้เขาได้มีโอกาสที่ดีขึ้น ทั้งที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม การศึกษา ได้รับการฝึกฝนทักษะชีวิต อาชีพพื้นฐาน พัฒนาการทางอารมณ์ความคิด ฯลฯ ซึ่งเพียงแค่เงิน 200 บาท ก็สามารถนำไปซื้ออาหารให้เด็กในมูลนิธิได้อิ่มทั้ง 3 มื้อ มานถึง 10 วัน หรือแม้แต่ใครมีข้าวสารเหลือ มีเส้นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป ฯลฯ ก็สามารถนำมาเผื่อแผ่แก่เยาวสตรีกลุ่มนี้ได้


โดยคุณหญิงหวังว่าการได้ช่วยเด็กหญิง 1 คน ก็คือการได้ช่วยแม่ในอนาคตของคนไทยด้วยเหมือนกัน และมีส่วนช่วยทำให้สังคมของเราดีขึ้น และเขาจะโตขึ้นโดยรู้จักที่จะตอบแทนสังคมที่มีส่วนช่วยเหลือเขาต่อไปด้วย


สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือเยาวสตรีในมูลนิธิเรือนร่มเย็น สามารถบริจาคเข้าบัญชีเลขที่ 176-2-

16746-4 ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย หรือบริจาคโดยตรงที่สำนักงานในกรุงเทพฯ เลขที่ 80 ซ.อโศก

แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. 259-0770 หรือที่มูลนิธิเรือนร่มเย็น 60 หมู่7 บ้านท่าศาลา

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร. (053) 668-063


 

จาก: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2542

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page