top of page

คนเดียว


คุณหญิง จำนงศรี รัตนิน : คำ

สุธาสินี : ภาพ
เกิด ก็คนเดียว

ตาย ก็คนเดียว

บนเส้นทางที่เชื่อมสองจุดนี้

คนเดียว กับคนเดียว

ร้อยคนเดียว ล้านคนเดียว

สัญจรมา พบกัน

บนเส้นทางของการอยู่ร่วมกัน

 

จาก : คอลัมน์สลักลาย นิตยสาร Prestige ปีที่ 7 ฉบับที่ 26

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
bottom of page